Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ

Thành thạo các hàm Excel thông dụng, ứng dụng vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng

Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?

Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm để đi thi?

Bạn thấy các hàm Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?

Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.

Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.

Bạn sẽ học được gì?

  • Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
  • Nhóm hàm toán học – thống kê: Sum, Sumif, min – max, average, count…
  • Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper…
  • Nhóm hàm ngày tháng
  • Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset…
  • Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Đối tượng đào tạo

  • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel
  • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel
  • Người muốn tìm một phương pháp học các hàm Excel dễ dàng hơn

Nội dung khóa học

 Phần 1: Hàm toán học – thống kê
 Bài 1: Hàm SUM – Tính tổng0:11:28
 Bài 2: Hàm PRODUCT – Tính tích các số0:01:40
 Bài 3: Hàm SUBTOTAL0:09:58
 Bài 4: Hàm SUMIF – Tính tổng có điều kiện0:12:15
 Bài 5: Hàm SUMIFS – Tính tổng theo nhiều điều kiện0:10:33
 Bài 6: Hàm SUMPRODUCT – Tính tổng theo mảng0:11:55
 Bài 7: Hàm AVERAGE – Tính trung bình cộng0:01:50
 Bài 8: Hàm MAX – Tìm giá trị lớn nhất0:01:29
 Bài 9: Hàm LAGRE – Tìm số lớn nhất thứ k trong dãy0:01:44
 Bài 10: Hàm MIN – SMALL: Tìm giá trị nhỏ thứ k0:02:47
 Bài 11: Hàm COUNT – COUNTA, COUNT – Hàm đếm và đếm có điều kiện0:06:22
 Bài 12: Hàm COUNTIFS – Đếm nhiều điều kiện0:06:22
 Phần 2: Nhóm hàm xử lý chuỗi
 Bài 13: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P1: Hàm xử lý chuỗi0:12:45
 Bài 14: Hàm LEN – LEFT – RIGHT – MID P2: Ví dụ0:15:52
 Bài 15: Hàm FIND – Tìm vị trí của một chuỗi0:09:32
 Bài 16: Hàm UPPER, LOWER và PROPER – Chuyển đổi giữa chữ hoa và chữ thường0:04:13
 Bài 17: Hàm TRIM – Cắt bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chữ0:01:45
 Phần 3: Nhóm hàm Ngày tháng
 Bài 18: Hàm DATE (Phần 1) – Ghép ngày, tháng, năm riêng lẻ thành ngày, tháng, năm0:05:17
 Bài 19: Hàm DATE (Phần 2)- Ví dụ0:03:39
 Bài 20: Hàm DAY – Month – Year – Tách ra ngày, tháng, năm từ ngày, tháng, năm0:02:16
 Bài 21: Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ thứ trong tuần0:04:10
 Bài 22: Hàm TODAY – NOW – Hour – Minute – Second0:14:15
 Bài 23: Hàm Eomonth – Edate0:06:41
 Phần 4: Hàm dò tìm dữ liệu
 Bài 24: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 1)0:18:08
 Bài 25: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 2)0:07:33
 Bài 26: Hàm HLOOKUP – Dò tìm theo dòng0:09:48
 Bài 27: Hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF0:11:55
 Bài 28: Hàm INDEX, Match – Dò tìm 2 chiều (vừa theo cột, vừa theo dòng)0:13:58
 Bài 29: Hàm Offset: Trả về ô hoặc khối ô căn cứ vào vùng dữ liệu gốc0:26:24
 Phần 5: Các Hàm khác
 Bài 30: Hàm Int – Mod – Lấy phần nguyên và phần dư của phép chia0:13:46
 Bài 31: Hàm ISNA0:06:41
 Bài 32: Hàm IFFEROR0:08:40
 Phần 6: Bài tập thực hành các hàm
 Bài 33: Hàm Int, Mod – Bảng tính tiền thuê xe0:05:09
 Bài 34: Hàm If – Bảng tính tiền điện0:07:01
 Bài 35: Hàm If lồng – Bảng tính tiền nước0:08:09
 Bài 36: Hàm If, And, Rank – Bảng kết quả học tập0:10:33
 Bài 37: Hàm if, And, Weekday, Sumif – Bảng tính tiền khách sạn0:21:56
 Bài 38: Hàm If, And, Countif – Bảng Kiểm tra chất lượng đầu năm0:10:31
 Bài 39: Hàm Vlookup, Hlookup – Bảng thanh toán lương0:04:27
 Bài 40: Hàm Vlookup, If, Left, Right, Mid, Value – Bảng Báo cáo doanh thu0:09:57
 Bài 41: Hàm Vlookup, If, Max, Large – Bảng Theo dõi tình hình sản xuất0:13:57
 Bài 42: Hàm Vlookup, Int, Weekday, Sumif – Bảng tính tiền thuê xe0:09:36
 Bài 43: Hàm Vlookup, If – Kết quả thi tuyển sinh0:11:49
 Bài 44: Hàm Hlookup, If, Or, And, Left, Weekday, Edate, Eomonth – Kế hoạch giảng dạy0:11:49
 Bài 45: Hàm Vlookup, Eomonth, If – Bảng Tiến độ thực hiện hợp đồng0:11:38
 Bài 46: Hàm Vlookup, If, Left – Bảng Theo dõi tiền bảo hiểm0:05:40
 Bài 47: Hàm Index, Match, If, Left, Right, Value – Bảng Tình hình sản xuất nông sản0:22:16
 Bài 48: Hàm Offset, Match, Index, If, Or, Min, Countif – Bảng điểm thi xếp loại học tập0:36:23
 Bài 49: Hàm Hlookup, If, Left, Right, And: Bảng theo dõi tình hình sản xuất0:10:22
 Bài 50: Hàm Vlookup, If, And, Or, Day, Weekday: Bảng thống kê tình hình chuyến bay0:11:25
 Bài 51: Hàm Hour, Minute, Second, Vlookup, Weekday, Or, Sumif: Bảng theo dõi cuộc gọi0:12:06
 Bài 52: Hàm Vlookup, If, And, Weekday, Sumif – Bảng theo dõi tình hình sản xuất0:08:44
 Bài 53: Hàm Vlookup, Hlookup, Index, Match, Left, Right – Bảng thống kê tiêu thụ sản phẩm0:12:34
 Bài 54: Hàm Index, Match, If, Countif – Bảng theo dõi ngày trực0:21:27
 Bài 55: Hàm Vlookup, If, And – Bảng theo dõi tình hình lắp ráp0:06:44
 Bài 56: Hàm Index, Match, Sumif – Bảng kê mua bán nguyên liệu0:15:47
 Bài 57: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 10:21:16
 Bài 58: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 20:22:19
 Bài 59: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 30:21:46
 Bài 60: Thực hành vẽ biểu đồ0:08:00

Đăng Ký Học Ngay

Chia sẻ với mọi người...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *