Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

Khóa học giúp bạn đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp, tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp

Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Khóa học “THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG” của giảng viên Phạm Văn Học sẽ giúp bạn sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức căn bản về kế toán và các ứng dụng kế toán trên máy tính.

Bạn sẽ biết cách tổ chức hạch toán trên excel theo hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung,sử dụng thành thạo công thức excel để kết chuyển cuối kỳ, lên báo cáo tài chính, sổ sách

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều bài học liên quan khác

Và đặc biệt, bạn sẽ được chia sẽ  chiến lược để bạn nhanh chóng trở thành kế toán thuế, kế toán tổng hợp – Bạn sẽ học được phương pháp đặt mục tiêu và lập kế hoạch trên một trang giấy…

Đăng ký ngay khóa học “THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG”

Bạn sẽ học được gì?

  • Đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp
  • Tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp
  • Tiết kiệm thời gian vì có sẵn file kế toán excel hoàn chỉnh để sử dụng ngay
  • Hướng đi phù hợp giúp bạn phát triển nhanh chóng ngay cả khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm

Đối tượng đào tạo

  • Nam, nữ
  • Kế toán viên, kế toán nội bộ tại các doanh nghiệp .
  • Sinh viên

 

Nội dung khóa học

 Phần 1: Chứng từ ghi sổ
 Bài 1: Tôi đã học kế toán thực hành như thế nào0:05:43
 Bài 2: Hướng dẫn cách thức thực hành0:06:49
 Bài 3: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài khoản0:10:38
 Bài 4: Cách thức tổ chức hạch toán trên excel0:09:05
 Bài 5: Bí quyết giúp Bảng cân đối luôn cân bằng0:08:40
 Phần 2: Những bút toán cần lưu ý
 Bài 6: 4 nguyên tắc cân đối khi hạch toán cần nhớ0:10:31
 Bài 7: Cơ sở hạch toán tài khoản 214; 242; 3383; 3384; 33860:11:01
 Bài 8: Bảng lương và cách hạch toán tiền lương0:10:08
 Bài 9: Hạch toán kết chuyển tài khoản 4212 sang 42110:04:55
 Bài 10: Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ0:14:18
 Bài 11: Hạch toán tài khoản 82110:02:35
 Phần 3: Kết chuyển cuối kỳ
 Bài 12: Hướng dẫn sử dụng hàm sumif làm công thức kết chuyển0:06:54
 Bài 13: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 10:07:35
 Bài 14: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 20:07:43
 Bài 15: Kết chuyển thuế môn bài vào chi phí quản lý0:04:31
 Bài 16: Kết chuyển thuế GTGT đầu vào với đầu ra0:11:55
 Bài 17: Chênh lệch tỷ giá tiền gửi có gốc ngoại tệ0:10:07
 Bài 18: Thực hành kết chuyển lãi, lỗ tỷ giá0:05:57
 Bài 19: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 10:06:57
 Bài 20: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 20:05:33
 Bài 21: Kết chuyển chi phí tiền lương vào chi phí sản xuất0:07:08
 Bài 22: Tổng hợp chi chí sản xuất kinh doanh dở dang0:07:25
 Bài 23: Xác định giá vốn0:11:58
 Bài 24: Kết chuyển doanh thu sang Xác định kết quả kinh doanh0:16:34
 Bài 25: Kết chuyển chi phí sang xác định kết quả kinh doanh0:10:16
 Bài 26: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 10:06:53
 Bài 27: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 20:09:16
 Phần 4: Lên sổ Nhật ký chung
 Bài 28: Tổng quan về sổ Nhật ký chung0:03:53
 Bài 29: Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung0:11:15
 Bài 30: Hướng dẫn sử dụng hàm OFFSET0:07:40
 Bài 31: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN NỢ0:10:06
 Bài 32: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN CÓ0:05:06
 Bài 33: Lập công thức cho cột phụ: Mã xử lý0:03:40
 Bài 34: Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản0:10:20
 Bài 35: Lập công thức cho tiêu thức Đã ghi sổ cái0:04:13
 Bài 36: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải0:10:01
 Bài 37: Lập công thức cho tiêu thức ngày chứng từ, số hiệu chứng từ. Hoàn thiện Nhật ký chung0:09:09
 Phần 5: Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính
 Bài 38: Lên Bảng cân đối tài khoản – Phần 10:08:34
 Bài 39: Lên Bảng cân đối tài khoản – phần 20:09:29
 Bài 40: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 10:07:43
 Bài 41: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 20:06:06
 Bài 42: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 10:07:51
 Bài 43: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 20:06:57
 Bài 44: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 10:08:01
 Bài 45: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 20:09:04
 Bài 46: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 10:09:12
 Bài 47: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 20:07:42
 Bài 48: Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh0:03:37
 Bài 49: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 10:19:03
 Bài 50: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 20:06:41
 Bài 51: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 30:13:13
 Bài 52: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 10:22:29
 Bài 53: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 20:15:50
 Phần 6: Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 Bài 54: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 10:06:37
 Bài 55: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 20:07:30
 Bài 56: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 10:06:58
 Bài 57: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 20:07:50
 Phần 7: Làm Sổ cái và sổ chi tiết
 Bài 58: Tổng quan về sổ cái và các bước chuẩn bị0:11:43
 Bài 59: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền0:07:15
 Bài 60: Lập công thức cho tiêu thức Tài khoản đối ứng0:04:20
 Bài 61: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ0:06:27
 Bài 62: Hoàn thiện sổ cái từ tháng 1 đến tháng 120:13:42
 Bài 63: Hoàn thiện sổ cái năm0:05:36
 Bài 64: Thực hành làm sổ chi tiết tài khoản0:14:01
 Phần 8: Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet
 Bài 65: Kê khai thuế qua website của Tổng Cục thuế0:09:27
 Bài 66: Tải và cài đặt phần mềm kê khai thuế0:07:29
 Bài 67: Quy trình kê khai qua HTKK và nộp qua website của Cục thuế0:08:09
 Bài 68: Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền và nộp thuế qua website của Cục thuế0:08:09
 Phần 9: Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 Bài 69: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính0:07:14
 Bài 70: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp trong kỳ0:07:05
 Phần 10: Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm
 Bài 71: Hai bộ sách gối đầu giường của dân kế toán0:04:37
 Bài 72: Kênh học kê khai thuế không tốn phí0:06:47
 Bài 73: Những kênh giúp nâng cao, mở rộng kiến thức hiệu quả0:05:21
 Bài 74: Chiến lược trở thành kế toán thuế cho người đang làm kế toán nội bộ0:09:14
 Bài 75: Chiến lược quay lại chinh phục doanh nghiệp lớn0:05:52
 Bài 76: Chiến lược phát triển 10 năm cho kế toán mới ra trường0:10:29
 Phần 11: Một số thủ thủ thuật excel liên quan
 Bài 77: Set vùng in0:03:40
 Bài 78: Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero0:02:44
 Bài 79: Đánh số trang tự động0:05:19
 Phần 12: Cách lưu hóa đơn
 Bài 80: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty lớn0:05:52
 Bài 81: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty vừa và nhỏ0:05:13
 Phần 13: Quỳ trình kế toán
 Bài 82: Quỳ trình kế toán cơ bản0:09:40
 Bài 83: Những việc quan trọng cần làm trong kỳ và cuối kỳ0:11:00
 Phần 14: Phần cuối
 Bài 84: Chia sẽ của giảng viên0:01:47

Đăng Ký Học Ngay

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN:

Chia sẻ với mọi người...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *