Pháp luật kế toán

Nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong nghề toán Doanh Nghiệp – Có thể hạch toán và xác định nghiệp vụ phát sinh là đúng hay sai

Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

Kế toán đơn giản là thông tin. Nhiệm vụ của kế toán viên là cung cấp thông tin cho những người sử dụng khác nhau như các cổ đông, ngân hàng đối tác, các nhân viên quản trị cấp cao để đưa ra các quyết sách kinh tế. Những người này sử dụng thông tin kế toán với các mục đích khác nhau…Nghiên cứu kế toán và vận dụng kế toán vào thực tiễn theo quy định của luật, chuẩn mực, chế độ và hướng dẫn của thông tư là điều quan tâm hàng đầu của các nhà kế toán chuyên nghiệp.

Khóa học đúc kết ngắn gọn về công việc của một kế toán chuyên nghiệp, quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp, từ khi Doanh Nghiệp mới thành lập đến quyết toán THUẾ tại Doanh Nghiệp.

Bạn sẽ học được gì?

  • Nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong nghề toán Doanh Nghiệp
  • Có thể hạch toán và xác định nghiệp vụ phát sinh là đúng hay sai
  • Có kiến thức đúng – đầy đủ, và biết làm thực tế khi điều hành hoặc khai báo sổ sách kế toán cho Doanh Nghiệp
  • Có sự rõ ràng và minh bạch trong công tác kiểm soát chi phí
  • Có kế hoạch dự trù ngân sách cho tiền thuế sẽ nộp trong năm
  • Kê khai đúng các nghiệp vụ phát sinh theo chứng từ gốc

Đối tượng đào tạo

  • Các bạn đang theo Học khoa Kế Toán
  • Các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm
  • Các cấp quản lý cần tìm hiểu để điều hành Doanh Nghiệp
  • Các chủ Doanh Nghiệp nắm rõ để định hướng phát triển Doanh Nghiệp

 

 Phần 1: TỔNG QUAN KHÓA HỌC
 Bài 1: Giới thiệu khóa học0:01:44
 Bài 2: Khái quát về Pháp Luật Kế Toán0:05:15
 Phần 2: SỔ SÁCH KẾ TOÁN
 Bài 3: Sổ tổng hợp, sổ chi tiết0:06:04
 Bài 4: Mở và ghi sổ kế toán0:08:47
 Bài 5: Bảng Hệ thống tài khoản kế toán0:11:48
 Bài 6: Kiểm tra đối chiếu giữa sổ sách kế toán, tờ khai0:13:20
 Bài 7: In và lưu trữ Sổ sách kế toán0:14:07
 Bài 8: Báo cáo tài chính0:07:57
 Bài 9: Công văn giải trình gửi Cục/Chi cục thuế xin Gộp Báo cáo tài chính0:07:01
 Phần 3: NGÂN HÀNG
 Bài 10: Giới thiệu tổng quan về mối liên hệ giữa Doanh nghiệp và ngân hàng0:08:04
 Bài 11: Các điều kiện ràng buộc của ngân hàng với Doanh Nghiệp0:07:12
 Bài 12: Quy định, phân loại các chứng từ trong ngân hàng0:13:36
 Bài 13: Lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của Cơ quan thuế là gì? Và cưỡng chế tài khoản Doanh Nghiệp0:06:50
 Bài 14: Hướng dẫn mở tài khoản, hóa đơn, mã số thuế bị đóng của Doanh Nghiệp0:04:43
 Phần 4: QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
 Bài 15: Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân0:04:49
 Bài 16: Hạch toán thuế Thu nhập Doanh Nghiệp tạm tính0:05:25
 Bài 17: Phân tích Báo cáo tài chính0:05:55
 Bài 18: Kiểm soát hồ sơ, tài liệu là tính bắt buộc để hạn chế chi phí bị xuất toán0:05:06
 Bài 19: Thủ tục ghi nhận Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ vào chi phí được trừ0:06:38
 Bài 20: Kế toán hàng tồn kho và những lỗi cần tránh0:06:51
 Bài 21: Xử lý hàng tồn kho kém phẩm chất theo đúng quy định0:03:47
 Bài 22: Lập kế hoạch Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp0:06:55
 Bài 23: Các công tác chuẩn bị khi Quyết toán Thuế0:10:56
 Phần 5: QUYẾT TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP
 Bài 24: Quy trình thanh tra và kiểm tra thuế tại Doanh Nghiệp0:03:53
 Bài 25: Cách điều chỉnh khi có sai sót, nhầm lẫn và đã có quyết định của cơ quan thuế0:03:41
 Bài 26: Biên bản họp của Đội kiểm tra Thuế0:06:24
 Bài 27: Cách ghi nội dung Nộp thuế của Doanh Nghiệp0:04:08
 Bài 28: Công văn xin gia hạn thời gian Thanh tra và Kiểm tra thuế0:02:18
 Bài 29: Công việc của 1 người làm kế toán là làm những gì?0:03:15
 Bài 30: Tổng kết khóa học0:01:30

Đăng Ký Học Ngay

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN:

Chia sẻ với mọi người...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *